Aktualności

Wizyta studyjna

Wpis utworzono: 23 maja 2016

16 maja 2016 roku odbyła się wizyta studentów kierunku Elektroradiologia
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytucie Chirurgii Cybernetycznej
w Wieliszewie.

Pobyt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku obejmował wykłady oraz pokazy w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych.  Studenci wysłuchali prelekcji Detektory promieniowania jonizującego i Zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie. Wizyta w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych pozwoliła zapoznać się z zasadami kalibracji detektorów promieniowania gamma i mierników skażeń powierzchniowych alfa- i beta-promieniotwórczych. Przyszli elektroradiolodzy mogli także przekonać się, na przykładzie funkcji Licznika Promieniowania Tarczycy, jak wykonywane są pomiary skażeń wewnętrznych ludzi.

W czasie wizyty w Instytucie Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie studenci poznali zasady pracy oraz kliniczne zastosowanie CyberKnife® firmy Accuray. Terapia przy użyciu noża cybernetycznego polega na napromieniowaniu nowotworu wiązkami promieniowania rentgenowskiego, które są wysyłane z różnych kierunków tak, aby zredukować maksymalnie narażenie radiacyjne sąsiadujących zdrowych tkanek. Procedura z użyciem CyberKnife® nazywana jest radiochirurgią, jednak w przeciwieństwie do klasycznej chirurgii nie ma w tej metodzie naruszania powłok i tkanek pacjenta.

Skrypt „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”

Wpis utworzono: 20 maja 2016

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że skrypt pn. „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”, przygotowany w ramach projektu „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” dostępny już jest w Głównej Bibliotece UMB oraz w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej pod następującymi linkami:

Główna Biblioteka UMB

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

 

Materiały konferencyjne

Wpis utworzono: 25 kwietnia 2016

21 kwietnia 2016r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania medycznego” podsumowująca realizację projektu „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej”.

Wydarzenie przyciągnęło uwagę zarówno studentów jak i przedstawicieli instytucji, którzy w swojej codziennej pracy zawodowej mają styczność z radiologią.

Poniżej zamieszczone są prezentacje prelegentów Konferencji.

 

 

Prezentacja prof. dr hab. Urszuli Łebkowskiej

Prezentacja dr inż. Jolanty Karpowicz

Prezentacja mgr inż. Ryszarda Kowskiego_1

Prezentacja mgr inż. Ryszarda Kowskiego_2

Prezentacja lek. Katarzyny Rutki

Prezentacja mgr Ewy Pasieki

Prezentacja mgr inż. Marka Sokołowskiego_podsumowanie projektu

„MŁODA ELEKTRORADIOLOGIA” IV Ogólnopolska Studencka Konferencja

Wpis utworzono: 07 kwietnia 2016

2 i 3 kwietnia 2016r. w Rzeszowie odbyła się IV Ogólnopolska Studencka Konferencja. Dzięki dofinansowaniu z budżetu projektu wzięły w niej udział dwie pracownice Zakładu Radiologii UMB. Konferencja m.in. zawierała panel elektromedyczny, panel diagnostyki obrazowej, panel radiologii pediatrycznej oraz panel radioterapeutyczny.

Konferencja: WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z ROZWOJU METOD OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO

Wpis utworzono: 30 marca 2016

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż w ramach realizowanego projektu przygotowujemy konferencję podsumowującą działania zrealizowane w jego ramach.

Konferencja będzie dotyczyła Wyzwań wynikających z rozwoju metod obrazowania medycznego i odbędzie się 21 kwietnia 2016r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, w Auli Magna w godzinach od 9:00 do 14:30.

Konferencja ma charakter otwarty.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

 

Szkolenie: SOR – Radiologia na dyżurze

Wpis utworzono: 17 marca 2016

W dniach 11 i 12 marca 2016r. dwóch pracowników Zakładu Radiologii UMB uczestniczyło w szkoleniu SOR – Radiologia na dyżurze, organizowanym w Łodzi przez entomografia.pl, które sfinansowane zostało ze środków Projektu. Szkolenie obejmowało 17 godzin zajęć interaktywnych, połączonych z warsztatami, dzięki któremu pracownicy uzyskali 17 punktów edukacyjnych.

 

Program przedmioru „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”

Wpis utworzono: 02 marca 2016

W efekcie opracowanej prze Eksperta mgr inż. Ryszarda Kowskiego Opinii z propozycją modyfikacji programu nauczania na UMB przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” przygotowano program ww. przedmiotu, który prezentujemy w poniższych załącznikach.

Program przedmiotu Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej

Sylabus OCHRONA 2016-2017 studia_niestacjonarne

Sylabus OCHRONA 2016-2017 studia_stacjonarne

Przedłużenie okresu realizacji projektu

Wpis utworzono: 23 lutego 2016

W dniu 18 lutego 2016r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Operatorem Programu) aneks wydłużający okres realizacji projektu do końca maja 2016r. Decyzja ta umożliwiła uczestnikom projektu – pracownikom Zakładu Radiologii UMB i studentom UMB, udział w dodatkowych działaniach zaplanowanych w projekcie: szkoleniach, konferencjach i wizytach studyjnych, które poszerzą ich wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej.

 

Szkolenia dla pracowników UMB – szkolenie Ochrona radiologiczna i kontrola jakości w radiologii

Wpis utworzono: 18 czerwca 2015

W czerwcu odbyło się szkolenie teoretyczne nt. ochrony radiologicznej i kontroli jakości w radiologii. Wzięło w nim udział 12 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym pracownicy Zakładu Radiologii, Zakładu Radiologii Dziecięcej oraz Kliniki Onkologii. Szkolenie przeprowadził ekspert wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

Szkolenia dla pracowników UMB – moduł II Radiografia

Wpis utworzono: 03 czerwca 2015

W maju odbyło się szkolenie teoretyczno – praktyczne dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Moduł II – Radiografia, w którym wzięło udział 4 pracowników Zakładu Radiologii UMB. Szkolenia odbyło się w Łódzkim Ośrodku Szkoleniowo – Konsultacyjny ŁOŚ.

Projekt i wykonanie: PRB Consulting