Program przedmioru „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”

Wpis utworzono: 02 marca 2016

W efekcie opracowanej prze Eksperta mgr inż. Ryszarda Kowskiego Opinii z propozycją modyfikacji programu nauczania na UMB przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” przygotowano program ww. przedmiotu, który prezentujemy w poniższych załącznikach.

Program przedmiotu Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej

Sylabus OCHRONA 2016-2017 studia_niestacjonarne

Sylabus OCHRONA 2016-2017 studia_stacjonarne

Projekt i wykonanie: PRB Consulting