O projekcie

Witamy Państwa na stronie internetowej projektu pn. „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych.

 

 

18 lutego 2015r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej”. Celem projektu jest dostosowanie oferty dydaktycznej kierunku Elektroradiologia poprzez modyfikację programu studiów oraz zmianę programu przedmiotu pn. „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”.

Zmiana ta będzie dotyczyła zwiększenia udziału zajęć praktycznych w procesie kształcenia, związanych z wykonywaniem testów kontroli jakości w obszarze rentgenodiagnostyki klasycznej i radiologii zabiegowej.

Cel projektu będzie realizowany m.in. poprzez szkolenia pracowników kadry naukowo-dydaktyczej kształcącej studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Elektroradiologia oraz prowadzących przedmioty pokrewne z zakresu wykonywania testów kontroli jakości w radiografii i fluoroskopii na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym.

Z efektów w sposób pośredni skorzystają studenci Elektroradiologii oraz studenci kierunków pokrewnych. Projekt z założenia ma uczynić proces kształcenia na kierunku Elektroradiologia kompleksowym i innowacyjnym w skali kraju. Aktualnie studia II stopnia na tym kierunku realizowane są tylko na dwóch uczelniach w Polsce tj. na UMB oraz na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Cel ten będzie osiągnięty również dzięki modyfikacjom wprowadzonym w programie nauczania (zmiana programu na obligatoryjny oraz zwiększenie praktycznej części nauczania przedmiotu) i przygotowaniu bazy sprzętu dydaktycznego przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”.

Kształcenie studentów z zakresu ochrony radiologicznej i kontroli jakości spowoduje, że absolwenci II stopnia studiów kierunku Elektroradiologii nie będą musieli odbywać kursów z zakresu metodologii wykonywania kontroli jakości urządzeń RTG w różnych placówkach szkolących, co jest wymogiem uzupełniającym kwalifikacje przyszłych pracowników pracowni radiologicznych.

W ramach projektu wydany zostanie skryptu dla studentów kierunku Elektroradilogii. Skrypt, będzie uzupełnieniem luki na rynku wydawnictw z tej tematyki, a w przyszłości ma być udostępniony na stronie internetowej projektu www.rad.umb.edu.pl.

Działania podjęte w projekcie mają również służyć rozwojowi wyposażenia Zakładu Radiologii UMB. Planowana jest ekspertyza wyposażenia, na podstawie której zakupiony zostanie sprzęt kontrolno-pomiarowy. Zmiany w dydaktyce łączą się z cyfryzacją procesu wykonywania zdjęć rentgenowskich w Zakładzie Radiologii, dzięki której wyeliminuje się konieczność obróbki chemicznej radiogramów, a to w dużej mierze przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, na co autorzy projektu położyli duży nacisk.

Projekt jest współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych.

Całkowita wartość projektu: 219.710,00 zł.
Wartość dofinansowania uzyskanego przez UMB: 197.739,00 zł.
Okres realizacji projektu: luty 2015 – maj 2016
Biuro projektu
Dział Projektów Pomocowych UMB

Projekt i wykonanie: PRB Consulting