Przedłużenie okresu realizacji projektu

Wpis utworzono: 23 lutego 2016

W dniu 18 lutego 2016r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Operatorem Programu) aneks wydłużający okres realizacji projektu do końca maja 2016r. Decyzja ta umożliwiła uczestnikom projektu – pracownikom Zakładu Radiologii UMB i studentom UMB, udział w dodatkowych działaniach zaplanowanych w projekcie: szkoleniach, konferencjach i wizytach studyjnych, które poszerzą ich wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej.

 

Projekt i wykonanie: PRB Consulting