Aktualności

Szkolenia dla pracowników UMB – moduł I Fluoroskopia

Wpis utworzono: 10 kwietnia 2015

W marcu odbyło się szkolenie teoretyczno – praktyczne dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Moduł I – Fluoroskopia, w którym wzięło udział 4 pracowników Zakładu Radiologii UMB. Szkolenia realizuje Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ z Łodzi, który został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Obecnie planowany jest Moduł II szkolenia – Radiografia.

Wybór eksperta

Wpis utworzono: 10 kwietnia 2015

9 kwietnia 2015r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe dotyczące wyboru eksperta. Ekspert zajmie się m.in. przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego z zakresu ochrony radiologicznej, przygotowaniem ekspertyzy określającej parametry sprzętu do kontroli jakości w diagnostyce rentgenowskiej, który zostanie zakupiony w projekcie, w oparciu o weryfikację i ocenę sprzętu będącego w posiadaniu Zakładu Radiologii UMB, przygotowaniem opinii zawierającej propozycje modyfikacji programu nauczania na UMB przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” oraz określeniem szczegółowego zakresu tematycznego i przygotowaniem skryptu dla studentów, przystosowanego do zmodyfikowania programu nauczania przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”.

Wybór firmy szkoleniowej

Wpis utworzono: 03 marca 2015

2 marca 2015r. wybrany został w drodze rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wykonawca zadania dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń teoretyczno – praktycznych dla pracowników UMB w zakresie metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej.

Wybór wykonawcy strony internetowej

Wpis utworzono: 03 marca 2015

2 marca 2015r. wybrano, w drodze zapytania ofertowego, wykonawcę strony internetowej projektu pn. „Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej”.

Projekt i wykonanie: PRB Consulting