Wybór eksperta

Wpis utworzono: 10 kwietnia 2015

9 kwietnia 2015r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe dotyczące wyboru eksperta. Ekspert zajmie się m.in. przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego z zakresu ochrony radiologicznej, przygotowaniem ekspertyzy określającej parametry sprzętu do kontroli jakości w diagnostyce rentgenowskiej, który zostanie zakupiony w projekcie, w oparciu o weryfikację i ocenę sprzętu będącego w posiadaniu Zakładu Radiologii UMB, przygotowaniem opinii zawierającej propozycje modyfikacji programu nauczania na UMB przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” oraz określeniem szczegółowego zakresu tematycznego i przygotowaniem skryptu dla studentów, przystosowanego do zmodyfikowania programu nauczania przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”.

Projekt i wykonanie: PRB Consulting